• Варна

Адрес: бул.  „Мария Луиза“  21
Тел.: 0884 608 008/ 052 608 000
E-mail: office@realhome.bg
Facebook: real.home.bg
Сайт: www.realhome.bg

Real Home e консултантска компания за сделки с недвижима собственост, запазена търговска марка на „Георгиев и синове“ ЕООД. Създадена през есента на 2014 г. като резултат от 20-годишния професионален опит на Антоний Георгиев в сферата на недвижими имоти и посреднически услуги при сделки с тях.
Част от услугите, които предлага агенцията са: оценяване на недвижима собственост, правно консултиране при сделки с недвижими имоти, подготовка на пълен набор документи за покупко-продажба.