• Горна Оряховица

Член на НСНИ от 2012 г.

Фирмата е създадена през 2009 г. и предоставя:
• Посредничество при покупко-продажба на недвижим имот;
• Посредничество при наемни отношения;
• Посредничество при сключване на сделки на територията на страната;
• Арендоване;
• Посредничество при сделки с чуждестранни лица;
• Професионални консултантски услуги;
• Консултиране на корпоративни клиенти;
• Управление на имоти;
• Кредитно консултиране;
• Лицензирана оценителска дейност;
• Подготовка на документи;
• Изготвяне на договори;
• Юридически консултации;
• Съдействие при преотреждане (промяна предназначение) на всички типове имоти.

Основен сегмент: земеделска земя – покупка и арендоване.