• Варна

Тел.: 052/ 60 73 27, 052/ 60 73 28
E-mail: office@imobila.com
Сайт: http://www.imobila.com

Член на НСНИ от 2000 г.
Агенцията е основана през 1993 г. във Варна и работи предимно в този регион.
Извършва:

  • посредничество при сделки с недвижими имоти – покупко-продажба и наем;
  • управление на имоти – наем, поддръжка;
  • инвестиционно консултиране;
  • обслужване на инвестиционни проекти;
  • пазарни оценки;
  • промяна предназначението на обекти и статут на поземлени имоти.

Предлага:

  • поземлени имоти – урегулирани, вилни, земеделски, горски;
  • обекти – жилищни, търговски, офиси, индустриални и логистични.