• Перник

Член на НСНИ от 2007 г.

Дейността на агенцията се разпростира на територията на град Перник и областта, с потенциална възможност и за София-град. Фирмата предлага комплексно обслужване на сделки с недвижими имоти, пълен обем консултации, управление, правен и маркетингов анализ на търсенето и предлагането на пазара на недвижима собственост.