Комисия по професионална етика 2021-2023

Галина Максимова Председател на Комисия по професионална етика на НСНИ
Десислава Зехирева Член на Комисия по професионална етика на НСНИ
Юлия Хвърчилкова Член на Комисия по професионална етика на НСНИ
Детелина Бакалова Член на Комисия по професионална етика на НСНИ
Дафина Гудова Член на Комисия по професионална етика на НСНИ
Мариана Стаменова Член на Комисия по професионална етика на НСНИ
Мариана Тороманова Член на Комисия по професионална етика на НСНИ