• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  НСНИ 2013 Cпециализирани семинари

  Дата на провеждане: 
  12.04.2013 09:00 до 17:00

  НСНИ 2013
  Cпециализирани семинари
  Тема:
  ПОСЛЕДНИ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА. ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИОННИТЕ И ЗАСТРОИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ И СМЯНА СТАТУТА НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

  Дати: 12 април Бургас
  Времетраене: от 9.00 до 17.00 часа

  За кого е предназначен семинара:
  Специалисти, работещи в сферата на недвижимите имоти: агенти по сделки с имоти, архитекти, юристи /вещно правни и градоустройствени въпроси, строителни предприемачи, нотариуси, строителни инженери, оценители на недвижими имоти.

  Програма и лектори:

  8.30 – 9.00 часа – Регистрация
  9.00 – 10.30 часа – Първи модул

  Тема: ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИОННИТЕ И ЗАСТРОИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ И СМЯНА СТАТУТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ – първа част

  Лектор: Адв. Валентина Бакалова е активен участник при изготвянето на законопроекта и проектите за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията и подзаконовата нормативна уредба към него, както и на Проекта за Закон за устройството и застрояването на Столичната община. Автор е на редица публикации и становища по практическото приложение на Закона за устройство на територията; по вещно-правни и градоустройствени проблеми при реституцията и приватизацията, проблеми на държавната и общинска собственост и местното самоуправление. Преподава „Администрация и урбанизъм” в Университета по архитектура, строителство и геодезия, както и „Правила и нормативи при устройственото планиране и инвестиционното проектиране” в Архитектурен факултет – Катедра „Архитектура и урбанистика” на Варненския свободен университет “Черноризец Храбър”.
  10.30 – 10.50 часа – Кафе-пауза

  10.50 – 12.30 часа – Втори модул
  Лектор:
  Адв. Валентина Бакалова

  Тема: ПРОЦЕДУРИ, СВЪРЗАНИ С ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ НА РЕГУЛАЦИОННИТЕ И ЗАСТРОИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ И СМЯНА СТАТУТА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ –
  втора част

  12.30 – 13.30 часа – Свободен обяд
  13.30 – 15.00 часа – Трети модул

  Тема: ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗАСТРОЕНИ ОБЕКТИ.
  НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО, РЕЖИМ НА ТЪРПИМОСТ И УЗАКОНЯВАНЕ

  Лектор: Съдия Любомира Мотова или Валентина Бакалова

  15.00 – 15.20 часа – Кафе-пауза
  15.20 – 17.00 часа – Четвърти модул

  Тема: АКТУАЛНА СЪДЕБНА ПРАКТИКА ПО ОДОБРЯВАНЕ И ИЗМЕНЕНИЕ РЕГУЛАЦИОННИТЕ И ЗАСТРОИТЕЛНИ ПЛАНОВЕ, НЕЗАКОННО СТРОИТЕЛСТВО,РЕЖИМ НА ТЪРПИМОСТ И УЗАКОНЯВАНЕ.

  Лектор: Любомира Мотова
  Съдия във Върховен административен съд, лектор по ЗУТ към Националния институт на правосъдието

  Такса участие: 140 лева
  Такса участие за редовни членове на НСНИ: 125 лева
  /Отстъпките в цените могат да се ползват при платен членски внос за 2013г./

  За регистрации:
  Тел:+359 2 9886890 Е-mail: office@nsni.bg
  Моля попълнете и изпратете приложената регистрационна форма.

  Начини на плащане: по банков път
  IBAN: виж сайта на НСНИ / контакти
  BIC: FINVBGSF
  Банка: Първа инвестиционна банка АД
  Бенефициент: НСНИ

  Адрес: 

   

  • НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ
  • Онлайн или чрез e-mail: finance@nsni.bg

  • Плащането се извършва по банков път в посочената левова банкова сметка на НСНИ.
  • Регистрацията се запазва валидна за съответната такса
   участие при извършено плащане в посочните срокове.
   ​Отказ от направена регистрация може да бъде извършен до 15 календарни дни преди събитието, след която дата платената такса за участие не подлежи на връщане.
  • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
   BIC: FINVBGSF  
   IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
   БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ
   ​Основание за плащане: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 2017

   ​* Таксите по банковите преводи са за сметка на наредителя

  • РЕГИСТРАЦИЯ

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата