• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Среща на УС на НСНИ с бранша и Обществени организации

  Дата на провеждане: 
  26.09.2014 09:00
  Място на събитието: 
  Стара Загора

   

  Открит дискусионен форум на тема:
  „ПАЗАРЪТ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ПОТЕНЦИАЛ ЗА ИНВЕСТИРАНЕ –
  ДИСКУСИЯ МЕЖДУ ПРОФЕСИОНАЛИСТИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ”

  26.09.2014 г. от 10.30 ч.
  конферентна зала хотел „Мериан Палас”- Стара Загора 

  СРЕЩАТА СЕ ПРОВЕЖДА С ФИНАНСОВАТА ПОДКРЕПА НА 

  ПРОГРАМА
   

  Първа част Перспективи и инвестиции в Община Стара Загора
  Модератор : Н.Досев

  10:30-11:15 - Дискусия на тема „Развитие на нови урбанизирани територии, залегнали в Общия устройствен план , логистични центрове, инвестиционни перспективи в Община Стара Загора“ – арх. Кирчев, представители на местната власт
  Дискусия на тема „Градоустройствени проблеми и перспективи – регулационни планове, прилагане на регулацията, изграждане на инфраструктури – как влияят тези процеси върху сделките с недвижими имоти в практиката“ – арх. Кирчев, представители на местната власт
  11:15-11:30 Кредитната политика на Сосиете Женерал Експресбанк след влизане в сила на промените в закона за потребителския кредит М.Витанова

  Втора част
  Пазарът на недвижими имоти – между професионалистите и Институциите
  Модератор Н.Досев и Таня Иванова

  11:30-12:00 - Отворена дискусионна среща на НСНИ и бранша с представители на Агенция по геодезия, картография и кадастър и Нотариална камара – с участието на инж. Балева началник СГКК - Стара Загора, нотариус Илиева, нотариус Недялков
  Дискусия на тема „Издаване на кадастрални скици и схеми – регионални проблеми с АГКК“ 
  Дискусия на тема „Издаване на кадастрални скици и схеми – нанасяне в кадастъра, легитимация, съдържание, комуникация и обратна връзка между АГКК, АВ, нотариалните кантори. Проблеми от практиката. Отстраняване на грешки и пропуски в документи, издадени от АГКК и свързани с тях допуснати грешки в АВ“. -
  Дискусия на тема „Защитата на личните данни и свързаните с това ползи и затруднения“

  НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  12:00-12:30 кафе – пауза
  12:30-13:00 - Дискусия на тема „Сделките със земя след 01.01.2014г.- права на граждани от ЕС, инвеститори извън ЕС, прилежаща земя, сделки със земеделски земи, ПИ, УПИ
  Дискусия на тема „Проблеми при издаването на Удостоверения за тежести и компютърни справки, такси, легитимация, изискуеми документи, система за отдалечен достъп ИКАР
  Дискусия на тема „Проверка на завещания
  Дискусия на тема „Ролята на нотариусите в процеса на представяне на документи, изповядването на сделката и нейното вписване. Документи, удостоверяващи извършено плащане по сделка. Ролята на нотариуса като гарант по сделката. Срок на вписване на сделките в АВ – административни пречки и гаранция по сделките“.
  Други въпроси, възникнали в процеса на дискусиите.

  Трета част Агенциите за недвижими имоти – професионалисти между добрите и лошите практики
  Модератор Н.Досев и Таня Иванова

  13:00-13:30 - Дискусия за проблемите в бранша , перспективи за законодателни решения, професионална и пазарна етика член на УС на НСНИ

  Адрес: 
  Стара ЗагораСтара Загора, Стара Загора

   

  • НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ
  • Онлайн или чрез e-mail: finance@nsni.bg

  • Плащането се извършва по банков път в посочената левова банкова сметка на НСНИ.
  • Регистрацията се запазва валидна за съответната такса
   участие при извършено плащане в посочните срокове.
   ​Отказ от направена регистрация може да бъде извършен до 15 календарни дни преди събитието, след която дата платената такса за участие не подлежи на връщане.
  • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
   BIC: FINVBGSF  
   IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
   БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ
   ​Основание за плащане: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 2017

   ​* Таксите по банковите преводи са за сметка на наредителя

  • РЕГИСТРАЦИЯ

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата