• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Семинар: „РУМЪНСКИЯТ ОПИТ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ“

  Дата на провеждане: 
  12.09.2013 09:15 до 13:15

  УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ, 

  РК СОФИЯ-ГРАД И СОФИЯ-ОБЛАСТ КЪМ КНОБ

  ПРЕДЛАГА НА ВАШЕТО ВНИМАНИЕ

  СЕМИНАР  НА ТЕМА:

   

  РУМЪНСКИЯТ ОПИТ В ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И ЦЕЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ“   

  1. ОЦЕНКА НА РИСКА НА ДРУЖЕСТВОТО ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА ТЪРГОВСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
  2.
  ОЦЕНКА НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ В КОНТЕКСТА НА ЕВРОПЕЙСКА ДИРЕКТИВА ЗА ЕНЕРГИЙНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА СГРАДИТЕ (ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ) -2010/31/ES.

    ГОСТ ЛЕКТОРИ:    
  1. MARIAN PETRE, MAA REVПРЕЗИДЕНТ НА  НАЦИОНАЛНАТА АСОЦИАЦИЯ НА РУМЪНСКИТЕ ОЦЕНИТЕЛИ  (ANEVAR), ОЦЕНИТЕЛ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ.
  Националната Асоциация на Румънските Оценители е създадена през 1992 г. като професионална неправителствена независима асоциация, действаща в обществена полза и утвърждаваща оценителски методи и стандарти в Румъния. Понастоящем тя има повече от 5 200 пълноправни членове, 305 асоциирани фирми и повече от 2 000 студенти. Дейността й се осъществява чрез 51 териториални центъра. Асоциацията обединява оценители на недвижими имоти, предприятия , лично имущество и финансови активи  с различно образование – инженерно, икономическо, архитектура и  др. Основната дейност на Асоциацията е насочена към издигане професионалната квалификация на оценителите чрез провеждане на образователни курсове, издаване на професионални наръчници и обучителни материали, като от изключително значение е продължителното професионално развитие на членовете на Асоциацията, изразяващо се в задължителното участие в поне 16 учебни часа за всеки 2 години в обучителната програма на Асоциацията.
  2. ANAMARIA CIOBANU ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ ПО МЕЖДУНАРОДНИ ВЪПРОСИ НА  ANEVAR
  Анамария Чиобану е доктор на науките и професор по финанси в Академията за икономическите науки, Букурещ, Румъния и вицепрезидент по Международни въпроси на ANEVAR. Тя е главен редактор на „The Valuation Journal”, издаван от ANEVAR и член на Комитета за признаване във връзка със Схемата за Признат европейски оценител към TEGoVA.
  Области на научни изследвания: бизнес оценяване, определяне цената на капитала, управление на създаването на стойност, устойчиво развитие на дружествата. Директор или участник в 12 научно-изследователски проекта в тези области, автор и съавтор на шест книги, 45 статии в областта на корпоративните финанси и бизнес оценяването.
  3. IRINA BENE –ДОКТОР ПО ОЦЕНКИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ
  Irina Bene е инженер по геодезия и университетски преподавател в Техническия университет по строително инженерство в Букурещ, Геодезически факултет от 2001 г. насам, като има 11 години стаж като преподавател. Член е на ANEVAR от 2006 г., както и преподавател в ANEVAR. Има опит в оценката на недвижими имоти и от 2007 г.  участва като лектор в редица национални и международни конференции по тази тема. Докторската й дисертация е на тема, свързана с оценка на недвижими имоти чрез статистически методи и все още представлява открито поле за изследвания за нея. Друга тема с която в момента е ангажирана е проучване и оценка  на енергоефективни недвижими имоти.

  ДАТА:           12.09.2013год. (четвъртък),
  МЯСТО:         гр.София, Хотел Шератон, зала „Роял-I

  На всички участници в семинара ще се издаде удостоверение, което се зачита за изпълнение задължението на независимите оценители по чл. 18 т. 2, по реда на  чл. 22 ал. 3 т. 4 от ЗНО.
  Допълнителна информация
  Програма

   

  Такса за участие:

    90 лв. без ДДС    за всички членове на КНОБ
  180 лв. без ДДС    за всички останали участници в семинара

  Цената включва: лекции в зала с мултимедия, симултанен превод и 2 кафе-паузи

  Работен език англииски, със симултанен превод на български  език. Ще бъдат предоставени материали на български език по основните теми на семинарите.

  Брой на участниците в семинара: до 80            

  Регистрация за участие:  с изпратена Регистрационна  карта на имейла на РК София град и София област
  Регистрационна  карта
  Попълнената регистрационна карта изпратете на е-mail: src.ciab@geobiz.net       

  Краен срок за подаване на Регистрационна карта придружена с платежно нареждане за внесена такса за участие в семинара (90 /180 лв.) - най късно до 09.09.2013 г.(понеделник)

  Плащане (по банков път):

  Юробанк и еф джи България,     
  IBAN: BG72BPBI79421079501605,    BIС: BPBIBGSF
  КНОБ - Регионална колегия София-град и София-област
  Основание за плащане: Такса семинар на: 12.09.2013 г.  .................................................................     ...............................................................................
                                                                                                                     Име, Презиме, фамилия                                        платежно нареждане от /име на фирма/

  ВНИМАНИЕ:
  Желаещите да посетят семинара, могат да направят справка на телефоните на офиса:                 
  02/ 986 47 16, 0884 440 990 и на e-mail: src.ciab@geobiz.net -  Райна Бойдева –  технически секретар   

   

  Адрес: 

   

  • НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ
  • Онлайн или чрез e-mail: finance@nsni.bg

  • Плащането се извършва по банков път в посочената левова банкова сметка на НСНИ.
  • Регистрацията се запазва валидна за съответната такса
   участие при извършено плащане в посочните срокове.
   ​Отказ от направена регистрация може да бъде извършен до 15 календарни дни преди събитието, след която дата платената такса за участие не подлежи на връщане.
  • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
   BIC: FINVBGSF  
   IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
   БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ
   ​Основание за плащане: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 2017

   ​* Таксите по банковите преводи са за сметка на наредителя

  • РЕГИСТРАЦИЯ

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата