• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Общо отчетно-изборно събрание на НСНИ

  Дата на провеждане: 
  18.01.2014 09:30

  ОБЩО ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  Уважаеми колеги,

  Управителният съвет на “НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ” (НСНИ), на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 20 от Устава на НСНИ, свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ на 18.01.2014 г. от 11:00 ч., на адрес пл. Народно събрание № 4, София 1000, в голямата зала на Радисън Блу ГРАНД ХОТЕЛ, София при следния дневен ред:
  9:30-11:00ч.       Регистрация, кафе, неформални срещи
  1. Приемане на отчет на Управителния съвет на НСНИ за периода 2012г.-2013г.
  2. Приемане на отчет на Контролния съвет на НСНИ за периода 2012г.-2013г.
  3. Приемане на промени в Устава на Сдружението.
  4. Избор на нов Управителен съвет с мандат 2014-2015 г.
  5. Приемане на план-програма за дейността на НСНИ за 2014-2015 г.
  6. Приемане на бюджет за 2014 г. и определяне на размера на членския внос.
  7. Разни

  При липса на кворум на основание чл. 27 ЗЮЛНЦ и чл. 21 от Устава на НСНИ събранието ще се проведе същия ден в 12:00 ч., на същото място и при същия дневен ред.

  Напомняме на всички членове, че съгласно чл. 21., ал 3. от Устава на НСНИ едно лице може да представлява не повече от трима членове на Общото събрание въз основа на писмено пълномощно. Ще бъдат приемани само пълномощни, отговарящи на изискванията на закона (прилагаме образец на пълномощно). Преупълномощаване не се допуска.

  Списъкът с редовните членове, които могат да вземат участие на Общото събрание, ще бъде публикуван на сайта на НСНИ http://www.nsni.bg/ на 10.01.2013 г.

  Участие с право на глас в Общото събрание имат всички редовни членове на НСНИ, заплатили в пълен размер дължимия за 2013г.  членски внос. Съгласно решение на УС на НСНИ взето на редовно заседание, проведено на 15.11.2013 г., дължимия членски внос следва да се внесе до 31 декември 2013г. по сметките или в офиса на Сдружението на бул. "Патриарх Евтимий" 36А, София 1000.

  Покана // Пълномощно // Обявление в Държавен вестник
   

  *За въпроси, уточнения и потвърждение за участие, моля да се свържете с офиса на НСНИ.

  Адрес: 
  4 площад „Народно събрание“ Радисън Гранд Блу Хотел
  СофияСофия-град 1000

   

  • НАЧИН НА РЕГИСТРАЦИЯ
  • Онлайн или чрез e-mail: finance@nsni.bg

  • Плащането се извършва по банков път в посочената левова банкова сметка на НСНИ.
  • Регистрацията се запазва валидна за съответната такса
   участие при извършено плащане в посочните срокове.
   ​Отказ от направена регистрация може да бъде извършен до 15 календарни дни преди събитието, след която дата платената такса за участие не подлежи на връщане.
  • ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД
   BIC: FINVBGSF  
   IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35
   БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ
   ​Основание за плащане: ПРОФЕСИОНАЛЕН ПРАЗНИК 2017

   ​* Таксите по банковите преводи са за сметка на наредителя

  • РЕГИСТРАЦИЯ

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата