• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Кръгла маса на НСНИ и Камара на строителите с АП, АГКК, НК - гр.София

  Дата на провеждане: 
  11.03.2014 14:00

  Национално сдружение Недвижими имоти има удоволствието да ви покани да вземете участие в четвъртата от поредицата национални срещи „ Пазарът на недвижими имоти – между професионалистите, институциите и потенциала за инвестиране“, инициирани от УС на НСНИ и имащи за цел разглеждането и разрешаването на професионални и работни проблеми в диалог с обществените институции, търсенето на пазарни ниши за инвестиране, издигането на престижа на професията „ Брокер на недвижими имоти“ като част от пазарната верига, работеща в защита интересите на потребителите.
  Срещата ще се проведе на 11.03.2014г. / вторник / от 14.00 часа в сградата на КРИБ, Заседателна зала №4, ул. Хан Аспарух №8, гр.София, на тема " Сделки с недвижими имоти като цялостен процес – проблеми, възможности и отговорности при съвместната работа между професионалистите, Агенция по вписванията, Агенция по геодезия картография и кадастър и Нотариалната камара". За провеждане на дискусията на срещата са поканени да вземат участие представители на АП, АГКК, НК, адвокати, нотариуси, строителни предприемачи.

  ТЕМИ И ВЪПРОСИ, КОИТО ПРЕДСТОИ ДА БЪДАТ РАЗГЛЕЖДАНИ
  1.       Издаване на кадастрални скици и схеми – нанасяне в кадастъра, легитимация, съдържание, комуникация и обратна връзка между ГИС, АП, нотариалните кантори, проблеми от практиката. Отстраняване на грешки и пропуски в документи издадени от АГКК и свързани с тях допуснати грешки в АП.
  2.       Паркоместата – самостоятелни обекти или идеални части от общите части на сградите, идентификация преди и след влизането в сила на кадастралните карти за съответен район. Вписване на сделки с паркоместа в Служба по вписванията.
  3.       Издаване на удостоверения за тежести – легитимация на страните, публичност на информация, изисквания на съдиите по вписванията – субективизъм и нормативни правила, съдържание на удостоверенията, пропуски и грешки, срочност, необходими документи.
  4.       Вписване на нотариални актове и други документи, удостоверяващи прехвърлянето на собственост на недвижим имот в Агенция по вписванията, цялостно и частично заличаване на ипотеки – нормативни изисквания, субективни преценки на съдиите по вписвания, определяне на размера на таксите. 
  5.       Ролята на нотариусите в процеса на представяне на документи, изповядването на сделката и нейното вписване. Документи удостоверяващи извършено плащане по сделка. Ролята на нотариуса като гарант по сделката. Срок на вписване на сделките в АП – административни пречки и гаранция по сделките. 
  6.       Публичност на информацията – легитимация на лица, ограничен достъп, защита на личните данни, работа със система ИКАР – възможности, проблеми и достъп, обслужване на граждани и професионалисти в АП и АГКК.
  7.       Други възникнали въпроси в процеса на дискусията.

  Участието в дискусията е свободно, но изисква предварителна регистрация чрез посочената по-долу информация за контакт .
  Национално сдружение Недвижими имоти
  бул."Патриарх Евтимий" 36А, София 1000
  P:  +359 2/980 1470
  F:  +359 2/988 6891
  E:   office@nsni.bg, pr@nsni.bg

  Адрес: 
  8 улица „Хан Аспарух“
  СофияСофия-град 1463

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата