• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Задължения по ЗМИП на брокерите на недвижими имоти

  Дата на провеждане: 
  10.12.2019 14:00
  Място на събитието: 
  БТПП, ЗАЛА А

   

  Национално сдружение Недвижими имоти организира семинар на тема:

  ЗАДЪЛЖЕНИЯ ПО ЗАКОНА ЗА МЕРКИТЕ СРЕЩУ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ НА БРОКЕРИТЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ. ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ

  който ще се проведе на 13 декември 2019 г. в зала А на БТПП, ул. Искър 9

   

  ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ТУК

  Уважаеми колеги,

  ПО ИНФОРМАЦИЯ НА САД ФР - ДАНС ВСЕКИ МОМЕНТ СЕ ОЧАКВА ПУБЛИКУВАНЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ОЦЕНКА НА РИСКА.

  Припомняме, че отпадна изискването за изпращането на вътрешни правила по ЗМИП към ДАНС в срок до 12.05.2019 г.

  Правилата следва да бъдат изготвени и приети в срок до 6 месеца от публикуването на резултатите от националната оценка на риска на интернет сайта на ДАНС и не следва да бъдат изпращани към ДАНС.

  За всички, които имат нужда от повече разяснения относно подготовката на необходимата документация и процедури като задължени лица по ЗМИП, организираме настоящия семинар със следната ПРОГРАМА:

   

  І. ВЪВЕДЕНИЕ:

  1.  Изпирането на пари и финансиране на тероризма чрез сделки с недвижими имоти:

           1.1. Основни техники;

           1.2. Критерии за съмнителни сделки и транзакции с недвижими имоти.

  ІІ. ОБХВАТ НА НОВАТА РЕГУЛАЦИЯ:

  1. Цели на законодателството;
  2. Приложимост.
  3. ДЕФИНИЦИИ:
  4. Дефиниране на понятието „изпиране на пари“;
  5. Дефиниране на понятието за „финансиране на тероризъм“.
  6. Дефиниране на понятието за „свързани операции“.
  7. Дефиниране на понятието за „действителен собственик“.
  8. Дефиниране на понятието за „контрол“.

  ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ПРОВЕРКА НА КЛИЕНТА:

  1. Комплексна проверка на клиента – (данни и документи, подлежащи на проверка и събиране; декларации, които  следва да бъдат подавани и съхранявани, възможност за съставяне на въпросници - примери);
  • Идентификация на клиенти физически и юридически лица;
   • Проверка на идентификацията;
   • Идентификация на действителния собственик на юридически лица;
   • Идентификация на структурата на собственост и контрол на клиента;
   • Изясняване на произхода на средствата.
  1. Видове комплексна проверка на клиента:
   •   Разширена комплексна проверка (вкл. идентификация на видни политически личности);
   •   Опростена комплексна проверка.
  2. Момент, в който следва да бъде извършвана идентификация:
   •  Установяване на делови взаимоотношения и/или сключване на случайна операция или сделка;
   • Прагове за извършване на комплексна проверка на клиента.
  3. Съхраняване на информация (срок и начини).
  4. Защита на информацията:
   • Забрана за разгласяване на информация;
   • Възможност за разкриване на събраната информация;
   • Задължение за докладване на съмнение и/или узнаване за изпиране на пари и/или за наличие на средства с престъпен произход.
   •  

  IV. ОЦЕНКА НА РИСКА:

  • Национална оценка на риска;
  • Задължение за изготвяне на собствена оценка за риска (съдържание и фактори, които трябва да бъдат съобразени; срок и актуализиранЕ

  V. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ПО ЗМИП.

   

  VII. САНКЦИИ ПРИ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО.

   

  Всички участници в обучението ще получат сертификат за преминато обучение по темата. В тази връзка крайният срок за изпращане или промяна на имената на участниците е 12 ч. на 12 декември.

   

  Такса участие:

  РАННА РЕГИСТРАЦИЯ ДО 10 ДЕКЕМВРИ 2019 Г,:

  30 лв. крайна цена за членове на Сдружението

  40 лв. крайна цена за нечленове

   

  КЪСНА РЕГИСТРАЦИЯ 0Т 11  ДЕКЕМВРИ 2019 Г,:

  40 лв. крайна цена за членове на Сдружението

  50 лв. крайна цена за нечленове

   

  Начин на плащане:
  По банков път, като таксите по банковите преводи са за сметка на платеца:
  ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА
  IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35  
  BIC: FINVBGSF
  БЕНЕФИЦИЕНТ: НСНИ

  ОСНОВАНИЕ ЗА ПЛАЩАНЕ: КВАЛИФИКАЦИОНЕН СЕМИНАР ПО ЗМИП

   

  В цената са включени всички необходими работни материали, кафе пауза и поименни сертификати за преминато обучение.

  Срокът за заплащане на таксите за участие за ранна регистрация е 10 ДЕКЕМВРИ 2019 г., за късна е до 12 ДЕКЕМВРИ 2019 г. включително при изпратено сканирано платежно нареждане.

   

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  0879590900 - по време на извънредното положение
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата