• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Veliko Tarnovo

  Информация за Структурата

  Chairman of MB of RS of NREA Veliko Tarnovo: Sasha Ganeva

  Contacts: 0878 450 082

  e-mail: velikotarnovo@nsni.bg

   

  According to the Statute of NREA, MA of NREA takes decisions and creates Regional Structures (RS) on the territory of Republic of Bulgaria for completion of the goals, the program and the tasks, of the Association in the respective regions of the country. In order to create Regional structure there must be at least five companies, members of NREA in the region. NREA could have only one regional structure in one town. Members of NREA registered with headquarters in the respective region are members of the Regional structure. Authorities of the Regional structure are Regional Assembly and Regional Management Board (RMB). The Regional Assembly consists of all members of NREA from the respective region. It makes decisions for the election of the Regional Board of Directors and Chairman of RS. Convened at least once a year and it is legal, if more than half of the members of the structure are participating. Regional Management Board and Chairman of the PC of NREA shall implement objectives and tasks of the NREA and the decisions of the Governing Board of the NREA in the respective region. It has the obligation to convene Regional Assembly at least once a year and to report its activities in front of the Managing board of NREA. It gives recommendation for each new application for membership in NREA. The RMB president represents the Structure and NREA in front of all individual or legal entities from the respective region and reports its activity in front of RMB, RS and Board of Directors of NREA.

  See Regulations of NREA.

  Членовете на НСНИ са фирми, занимаващи се с извършването на услуги в сферата на недвижимите имоти. Те са част от национална браншова организация с утвърден авторитет в страната и в международен план. НСНИ представлява техните интереси пред обществени институции, браншови, професионални и други организации. Членовете на организацията прилагат в своята работа утвърден от Общото събрание Етичен кодекс, съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти БДС EN 15733, международните етични правила на International Ethical Standard Coalition и българското законодателство, и се стремят към професионализъм и коректност. 

  Стани член на НСНИ

  Become A Partner

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата