• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Managing board 2012-2013

  ЗАСЕДАНИЯ на УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ на НСНИ

   

  2013г. ПРЕЗЕНТАЦИЯ

  Заседания: Дата / Дневен ред

  23. I.2013  19. II.2013     16.III.2013   8.IV.2013  31. V.2013   20.VI.2013  18.VII.2013

   

  2012г. ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ЗАСЕДАНИЯ на УС 2012

   

  2011г. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ НА НОВОИЗБРАНИЯ УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

  12.12.11 ДНЕВЕН РЕД / РЕЗЮМЕ НА ОСНОВИТЕ И ОСНОВОПОЛАГАЩИ РЕШЕНИЯ

  • 1. План и график на събитията и мероприятията на НСНИ за 2011-2012г.
  • Заседания на УС и РС 
  • Редовни: на всеки два месеца; Съвместни: по региони и на ротационен принцип;
  • Извънредни: при необходимост и при кампании, събития и мероприятия
  • Заседания на НС и ОС
  • По устав: НС два пъти годишно/София и извън София и годишно (2012) ОС
  • Свикване на НС на 25.02.2012 в Ст.Загора на тема: Честване на 20 години НСНИ
  • Инициативен комитет, включващ всички бивши председатели на Сдружението и целия УС
  • 2. Програма, цели и задачи на УС 2011-2012
  • Формиране на приоритетите; 
  • Разпределение на ресурсите;
  • Определяне на комисии и работни групи;
  • 3. Организационни предложения за опттимизиране на дейностите:
  • Подобряване на комуникацията с членовете на Сдружението, институциите и широката общественост
  • Организиране на пресконференции и брифинги
  • Финансови параметри, нови членове, членски внос
  • Кандидатстване по проекти и европейски програми
  • Актуализация на сайт, лого, символи, офис на Сдружението
  • Др. организационни въпроси и празнични мероприятия

   

  Работна среща с представители на фирми от гр. София за създаване на Регионална структура на НСНИ и решение във връзка с обсъжданата тема, съгласно чл.29 ал.1.9 от Устава на Сдружението: 

  Свикване на регионално учредително събрание на клон на НСНИ - гр. София на 12.01.2013г.

  N.B.*Тъй като членството в НСНИ е пряко, сформирането на нов клон не поражда регистрационни или финансови ангажименти за фирмите - редовни членове на НСНИ.

   

   

   

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  0879590900 - по време на извънредното положение
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата