• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Изисквания за безлихвени кредити за физически лица

  Published date: 
  15.04.2020
  Категория: 
  Имотен пазар

  Българската банка за развитие (ББР) обявява механизма, условията и реда за кредитиране на физическите лица по Програмата за гарантиране на безлихвени кредити в помощ на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията от COVID-19.

  Програмата е една от кризисните мерки на българското правителство в защита на самоосигуряващите се и наетите по трудово правоотношение лица в условия на извънредно положение. Чрез нея ще се подпомогнат засегнатите от икономическите последствия от пандемията физически лица, които трябва да отговарят на следните условия:

  Относно лицата на трудов договор:

  - Да са преустановили полагането на възмезден труд за работодателя си и да са в неплатен отпуск като следствие от пандемията;

  - Да са страна по трудово правоотношение в последните 6 месеца преди излизането в неплатен отпуск;

   

   Да не получават възнаграждение по други трудови правоотношения;

  - Да имат отработени поне пет работни дни в месец март, ако това е месецът, в който са пуснати в неплатен отпуск.

  Относно самоосигуряващите се лица:

  - Да са прекъснали дейността, която извършват като самоосигуряващи се лица и/или търпят поне 20% спад в доходите си за първото тримесечие на 2020 г., сравнено с доходите през първото тримесечие на 2019 г., като резултат от пандемията;

  - Да не получават възнаграждение по други правоотношения

   

  Кандидатите трябва да са с платени осигурителни вноски и да могат да възобновят упражняването на своята дейност (ще се върнат на същата работа) след прекратяване на неплатения отпуск.

  Максимално заеманата сума е 4 500 лева, теглена наведнъж или на три транша от по 1 500 лева. При първоначално разрешен по-малък размер на кредита той може да се анексира впоследствие с цел достигане на сумата от 4 500 лева

  Кредитите са безлихвени (редовният лихвен процент по тях е 0%), като кредитополучателите не дължат такси, комисиони и неустойки. Кандидатите не осигуряват обезпечения като условие за отпускането на заема.

  Author: 
  Нова ТВ

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  0879590900 - по време на извънредното положение
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата