• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Тенденциите в градоустройството и бизнеса с имоти в Стара Загора

  Published date: 
  04.07.2019
  Категория: 
  Имотен пазар

  На 2 юли Регионалната структура на Национално сдружение Недвижими имоти в Стара Загора с председател Бисер Орлов организира среща-дискусия на тема „Тенденциите в градоустройството и бизнеса с недвижими имоти в съвременна Стара Загора“. В нея взеха участие над 40 от най-активните брокери на недвижими имоти в града и региона, които имаха възможност да задат своите въпроси на представителите от Община Стара Загора арх. Николай Василев и арх. Иван Иванов и нотарус Маргарита Илиева.

  Арх. Иванов запозна присъстващите с промените в новия ОУП и причините, които ги налагат– недостига на нови територии за жилищно, индустриално и бизнес строителство. Той коментира и предстоящото решаване на проблемите с териториите, населявани от незаконни строежи на малцинствените групи, преосмислянето на нова транспортна схема с оглед разширяването на града освен по посока изток- запад, и по другите две посоки– към Шипка и към магистрала „Тракия”, като посочи необходимостта от изграждането на нови транспортни връзки към  автомагистралата. Беше наблегнато на присъединяването към ПУП на града и на териториите на местността  „Курбанова чешма”, които са в процес на проектиране.

  Представителите на архитектурния отдел на Община Стара Загора запознаха участниците в срещата и със забраната за застрояване на парк „Бедечка”, новата източна индустриална зона „Загора”, започналото застрояване на нов жилищен квартал на територията на бившата тютюнева фабрика „Слънце”, както и със започналото вече кадастрално заснемане на районите „Телевизионна кула” и „Седми километър”.

  Нотариус Маргарита Илиева  постави пред архитект Иванов наболелия за всички въпрос за паркоместата в новото строителство в града. Стигна се до общото мнение, че те задължително трябва да се предвиждат още в плана на новостроящата се сграда и наличието им да стане условие при издаването на Удостоверението за въвеждане в експлоатация на съответната сграда.

  Нотариус Илиева запозна участниците накратко с видовете способи за придобиване на недвижим имот – чрез възмездни или безвъзмездни сделки, със спецификата при придобиване на право на строеж, дарения, завещания, упълномощавания и др. На гостът бяха зададени редица въпроси от участниците, свързани с валидността и законовата сила на предварителен, аренден или наемен  договор, подписан при отсъствие на някой от съсобствениците. Бяха обсъдени и неяснотите при използване на доверителна сметка на Нотариуса при сделки с недвижими имоти. Дадоха се тълкуване и разяснение по въпросите за прилагането на чл.135 от ЗЗД, както и на отменителните искове. От участниците бяха зададени въпроси за друг начин на придобиване на недвижим имот – постановление за възлагане. Разгледани бяха и проблемите с невъзможността да бъдат заличени възбрани и искови молби при такива сделки, което е честа пречка за сделките с имоти, придобити по този начин.

  Участниците в срещата имаха възможност да научат и за най-новите продукти на Търговска Банка Д, партньор на събитието и да обменят опит и контакти по време на организирания след събитието коктейл.

  Author: 
  НСНИ

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата