• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Геодезистите ще могат да издават скици

  Published date: 
  27.02.2019
  Категория: 
  Имотен пазар

  Геодезисти с поне две години стаж да могат да издават скици, предлага правителството с промени в Закона за кадастъра и имотния регистър, приети на днешното му заседание.

  Това право ще бъде дадено на инженери по геодезия, с образователно-квалификационна степен „магистър“ и минимум 2 години професионален стаж в областта на кадастъра. Като в закона е предвидено, че те няма да получават възнаграждение. Годишно у нас службите по геодезия, картография и кадастър издават над 500 000 скици.

  „Увеличаването на териториалното покритие на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри, увеличаването на броя на новопостроените сгради в големите градове и курортните комплекси и на инфраструктурните обекти, значително увеличи броя на заявленията за услуги, което създава необходимост от подпомагане на службите по геодезия, картография и кадастър. Към момента покритието на страната с кадастрална карта и кадастрални регистри е 72%, като се предвижда до средата на 2019 г. да достигне 90%“, обясняват от кабинета.

  И заявяват, че включването на инженерите по геодезия ще подобри и ще ускори обслужването на гражданите и бизнеса. „Не се предвижда въвеждане на допълнителна такса за гражданите, която те да заплащат на правоспособните лица. Гражданите ще заплащат нормативно определената държавна такса за съответната услуга“, посочват от Министерския съвет.

  Геодезистите ще имат достъп до информационната система на кадастъра като на общинските служби по земеделие и общините. Чрез нея те ще имат право само да получават скици на поземлени имоти и сгради, схеми на самостоятелни обекти в сгради и съоръжения на техническата инфраструктура, както и удостоверения за наличие или липса на данни. Те обаче няма да могат да правят изменения на данните в тези документи и в кадастралната карта и регистри.

  Скиците и схемите ще се изработват автоматично от информационната система на кадастъра, ще бъдат разпечатвани от геодезистите, които след като ги удостоверят, ще ги предоставят на поискалия ги на хартиен носител. Тези документи ще имат силата на официален документ, издаден от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

  Точно какви документи ще могат да предоставят инженерите по геодезия ще се определи в наредба.

  Промените в закона ги задължават на всеки две години да преминават обучителен курс по програма, одобрена от АГКК.

  При нарушение, те първо ще бъдат глобявани с от 1000 до 5000 лв. (имуществената санкция за юридическите лица ще е от 5000 до 10 000 лв.). При повторно нарушение, ще се отнема правоспособността за срок от 1 до 3 години.

  Освен това с промените в закона се предвижда, че гражданите ще могат да използват електронни скици, схеми и удостоверения от АГКК, чрез информационната система на кадастъра в производствата пред административните и съдебните органи. Скица на имот ще може да се предоставя в електронен вид на съдебен или административен орган, на лице с публични функции или организация, предоставяща обществени услуги. „От тази възможност ще могат да се ползват и съдиите по вписванията, които при провеждане на производството по вписване на актове за собственост в книгите по вписванията, извършват задължителна проверка за наличие на скица/схема на имота, за който се извършва вписването“, обясняват от Министерския съвет.

  Author: 
  lex.bg

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата