• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Какви са прогнозите за сектора на недвижимите имоти в България през 2018г.?

  Published date: 
  10.01.2018
  Категория: 
  Имотен пазар
  2017 година беше много динамична за имотния пазар във всеки един аспект. Интересът към инвестиция в недвижими имоти беше постоянен, ръстът на цените също. Независимо, че купувачите бяха концентрирани основно в главните икономически центрове в страната, това оказа косвено влияние и на по-малките населените места. Обстойна равносметка за изминалата година и прогнози за новата 2018г. направи председателят на Национално сдружение „Недвижими имоти“, Ирена Перфанова в специално интервю за Domaza Новини.

   

  Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Годината беше активна по отношение на продажбите в жилищния сегмент и в наемите при бизнес имоти, включително складовите площи. В София големите бизнес и търговски центрове отчитат висок процент на запълняемост. Ръстът на цените продължи, интересът към новото строителство и към сделки „на зелено“, също. Покупката на имоти е много тясно свързана със сигурността за влагане на парите, вместо съхранението им в банките. Тенденцията за инвестиране в по-големите градове е не само в България – това е глобален процес и той ще се засилва с течение на времето. Все повече бизнесът ще оказва влияние на местата, където хората ще живеят. Анализирайки предходните години и покупателната способност на българите като основни играчи на масовия пазар, очакванията бяха за укротяване на скока на цените с по-нисък процент, в сравнение с предишната година. Но засиленият интерес към новото строителство, почти нулевите лихви по депозитите, все още падащите лихви по кредитите, покачените наемни нива, неясното бъдеще на валутите, както и някой други фактори, продължават да движат пазара с по-бързи темпове от нормалното“.

   

  Ръстът на цените на недвижимите имоти в България е над предупредителния праг

  Според годишния обзор за растежа в повечето държави-членки на ЕС цените на жилищата продължават да се покачват, като има и пазари с частично надценени имоти, уточнява Перфанова. Тя уточни, че през 2016г. в 25-те членки на общността цените на имотите са се движили нагоре, като в някой от тях ръстът е надвишил рисковия предупредителен праг от 6%. Сред тези държави като Чехия, Ирландия, Латвия, Унгария, Австрия, Португалия, Румъния, Словакия, Швеция, попада и България.

   

  Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „В Гърция,Италия и Финландия са отчитали спад на цените в същия период, цените на жилищата в Австрия и Обединеното кралство също започнаха да демонстрират забавяне през 2017г. За съжаление, средният ръст на цените у нас продължава да е над предупредителния праг, което за малък пазар като българския е опасно. Покачването на цените на имотите може да бъде добър икономически показател, но може да е и рисков. Когато покачването е с голям процент за кратко време или с резки скокове, рискуваме да направим пазара по-бързо рисков. Такъв процес се забелязва в новото строителство, където поради засиления интерес предприемачите по логичен път покачват бързо цените, често от днес за утре с по-голяма разлика. Това обаче оказва влияние на целия жилищен сегмент като дърпа цените и на останалите имоти нагоре. Ние вървим няколко години след растежа на имотните пазари в Западна Европа. Но в сегашната международна политическа обстановка би било наивно да си мислим, че след като сме тръгнали нагоре няколко години по-късно, то имаме още няколко години силен ръст на цените. Нашият имотен пазар в момента е много зависим от процесите в Европа, затова трябва да наблюдаваме какво се случва там“.


  Експертът обръща внимание на това, че не трябва да забравяме колко малък е обемът на нашия пазар и че основният инвеститор е българският. За да бъде секторът по-устойчив, Перфанова смята, че трябва да се търсят и развиват нишите в него, да се планират предварително териториите с конкретни проекти, които подсигуряват работни места и съвременна среда на обитаване, и да бъдат направени инвестиции в управлението на вече реализирани проекти. С възхода на ценовите равнища през 2017г. беше обширно коментиран и въпросът дали има "балон" в сектора или не.

   

  Има ли „балон“ на пазара на недвижими имоти в България

     Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Имотен „балон“ означава много резки и безконтролни процеси, които водят след себе си големи загуби, фалирали предприемачи, голяма задлъжнялост към банките, незавършени проекти, замразени инвестиции, свръх предлагане и липса на интерес за инвестиране в имоти поради много комплексни причини. Вече бяхме свидетели на подобен сценарий, но той се движеше от много други фактори, каквито не наблюдаваме в сегашния ръст. В момента ценовите нива в големите градове се равняват с тези от 2007-2008 година, като на места ги надминават. Т.е. ако 2008-2009 година отчитаме като периода, в който „балонът се спука“, то ние вече наваксахме тези ценови нива, макар не в цялата страна. Истината е, че следващото дъно на пазара ще бъде като закономерност по-високо от предишното. Затова инвестицията в недвижими имоти е толкова устойчива във времето. Би следвало да очакваме и пикът да надвишава предишния. Имотният пазар има собствен ход, ръководен от съотношението между търсене и предлагане, но до известна степен може да бъде контролиран с политики и стратегии, за да не се превърне в „балон“. В основата на предприемането на такива политики стоят анализите за нуждите и капацитета на пазара, базирани на максимално реална и точна статистика, с каквато нашият сектор не разполага“. 


  Перфанова допълва, че друг рисков фактор е пренасищането на пазара с ново строителство в една и съща територия. Там, където има повече предлагане, отколкото търсене, цените тръгват надолу, а изкуственото им задържане на високи нива би довело до сценария от 2009г. Според експертът, постоянната употреба на термина „имотен балон“ може да създаде и паника, която като резултат да предизвика още по-рязко покачване на цените.

   

  Ново поколение професионалисти

     Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Чисто браншово 2018г. е годината, в която ще концентрираме максимално усилия да сложим по-ясни пазарни правила за заетите лица в бранша. Преминахме през един преходен период, в който професията претърпя сериозна трансформация, нашият пазар също, а и политическият живот в страната имаше своите колебания. Навлизаме в нова ера на бизнеса и сега е моментът да поставим основите на по-добре структуриран пазар. Много млади и перспективни хора излизат от престижни университети и търсят своята реализация. Те се явяват пълен контраст на миналото и ние трябва да ги посрещнем подготвени. Пазарът има нужда от качествени кадри, от иновативно мислещи хора, неопорочени с лошите практики на миналото. За това и НСНИ провежда обучения, като дипломата за брокер на недвижими имоти, която заетите в бранша  получават, вече е търсен ценз от уважаващите себе си брокери и се превръща в запазена марка за демонстриране на сериозно отношение към професията и пред потребителите. Не всички се отнасят по този начин към професията си, но тези, които го правят ще останат устойчиви във времето. А това са между 10 и 30% от целия пазар на брокери и агенти. Опитните професионалисти, които през годините са устояли на предизвикателствата на времето и въпреки това са запазили своя професионален морал се обединяват около целта да създадат имотен пазар от ново поколение в България. Не се ангажираме с никакви обещания, а с инициативност, позитивизъм и движение напред в крак със световните тенденции“.


  В България професионалният пазар за недвижими имоти е нерегулиран, а това не е желаното бъдеще. По думите на Перфанова, близо 67% от пазарите в Европейския съюз са регулирани, а над този процент работи процесът на саморегулация. Това означава единна национална браншова структура, която създава етични и професионални норми, грижи се за повишаване на квалификацията на професионалистите, внедрява международните практики, и води политики за налагане на добрите практики, уточнява още експертът. Според международния опит, това е формулата за изчистване на нелоялните практики и повишаване на доверието на потребителите. Председателят на НСНИ коментира, че докато у нас няма законодателство, което да регламентира минималните нива на професионална грамотност на хората, заети в сферата на недвижимите имоти, етичната им професионална отговорност и тяхната регистрация в задължителен професионален регистър, НСНИ ще продължава да работи едновременно в две направления  – и за законодателство, и за саморегулация.

   

  Относно пазара на имоти през новата 2018г.

   Ирена Перфанова – председател на НСНИ: „Казано в едно изречение – пазарът на имоти продължава своята динамика и през 2018г., търсенето и броят на издадените разрешителни за строеж също растат, както и започнатото строителство, а цените следват хода нагоре с темпове, каквито им позволяваме. Лихвите по кредитите, може би за последна година, ще задържат ниските си нива, след което очакваме плавно да започнат да се покачват. Влиянието на по-високите лихви би се усетило в продължение на няколко години, от гледна точка на процентното увеличение. Очаквам обаче банките да вземат авансови мерки при отпускането на кредитите като контролират оценките на имотите и ливъриджа. Но каквото и да говорим за имоти и „балоните“ около тях, инвестицията в недвижим имот все още е един от най-добрите инструменти да запазим стойността на свободните пари от обезценяване във времето и нашият пазар предоставя тази възможност“.

   

  Author: 
  domaza.bg

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата