• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  ПСИХОЛОГИЧНИ АСПЕКТИ НА КОМУНИКАЦИИТЕ В ТЪРГОВСКИЯ ПРОЦЕС

  Дата на провеждане: 
  29.04.2015 09:30 to 17:00
  Място на събитието: 
  София, ул. Златен рог №16А

  ИНТЕРАКТИВЕН СЕМИНАР С ПРОФЕСИОНАЛНА НАСОЧЕНОСТ

  ОБУЧЕНИЕТО Е НАСОЧЕНО КЪМ ЛИЧНОСТНО САМОУСЪВЪРШЕНСТВАНЕ
  Това, което ще научите ще промени подхода ви в преговорите и ще ви направи по-успешни търговци.
  Интервю с лектора ТУК 
   

  Продължителност : 09.30 - 17.00 часа
  Място на провеждане: гр. София, ул. Златен рог №16А
  За регистрации: finance@nsni.bg или на телефон 02-9886890 

  Последни регистрации и плащане ще бъдат приемани до 28.04.2015г.
  Такса участие за членове на НСНИ: 49 лева без ДДС
  Такса участие за нечленове на НСНИ: 59 лева без ДДС
  За повече от трима участника от една компания се ползва отстъпка от 5 лева на човек
  Моля изпратете копие от платежното нареждане на finance@nsni.bg 

  Семинарът носи 8 кредитни точки за желаещите да валидират знанията си с Държавна диплома за "Брокер на недвижими имоти".

  Интерактивен метод на обучение:
  Програмата включва кратко теоретично изложение, тематични упражнения и симулации, както и обратна връзка за преценка на личностния потенциал. От гледна точка на процеса обучението предлага условия за постоянен диалог с участниците и активното им ангажиране, включително и чрез споделяне на личен опит.

  Базисни компетенции от обучението:
   Комуникативни и презентационни умения (управление на впечатленията) Повишаване на базисната комуникативна култура, уменията за общуване в диалогови ситуации, развиване на социална компетентност и емоционалната интелигентност, анализ на комуникативните аспекти на вербалното и невербално поведение.
   Асертивно поведение в продажбите Ключови познания за анализ на динамичните аспекти на интеракцията в преговорите. Развиване на уменията за себеутвърждаващо поведение и уменията за въздействие - да се влияе целево и ефективно върху поведението на другите, да развиеш поведенческа и ролева гъвкавост в преговорните контакти.
   Аналитични знания и умения за водене на преговори. Увод в мета-общуването в продажбите. Развиване на компетентността за дълбинен анализ на преговорните ситуации, оценката на „back stage” позициите и ресурсите, планиране на срещите и механизми за влияние. Психологично профилиране и оценка на комуникативни стилове на клиенти и парньори.

  Специално внимание ще бъде отделено на:
  • Усвояване на ключови техники за въздействие и ефективно общуване
  • Неутрализирането на “мръсните трикове” в преговорите
  • Създаване на контакт с партньора в преговорите
  • Анализ на нуждите и скритите очаквания на ответната страна

  • Феноменът “overqualified“ – измамното самочувствие, че различните курсове по „меки“ и „твърди“ умения, които брокерът е преминал са константно и достатъчно знание, което не търпи развитие и промяна от гледна точка на практиката

  ЗА ЛЕКТОРА
   Дипломиран Магистър - психолог по организационна и трудова психология от СУ
   Магистър по социална психология.от СУ
   Дипломиран психодрама-терапевт – Фондация „Психотерапия“ и FEPTO/ Австрия 
   Специализирал е „Интерактивно обучение и групово-динамични тренинги” от 1995 г. към СУ и Interaction Associates ‘чрез Фондация „Парньорство“ - САЩ

   Водещ на интерактивни обучения/треньор, с практически опит над 4000 часа.
   Треньор-обучител по теми като презентационни умения, умения за водене на преговори, психология на ефективните продажби, управление на впечатленията, детекция на лъжата, екипно развитие и ефективност и др.
   Работил е като вътрешнофирмен специалист и ръководител на дирекция по организиционно развитие и управление на човешки ресурси, както и като свободно- практикуващ консултант по психология на продажбите в различни сектори.
   Росен Йорданов е един от най-известните специалисти по криминална психология, с повече от 15 години практически опит във водене на кризисни преговори, психологиично профилиране и работа с детектор на лъжата.
   От 2014 г. е съдружник в Active Minds Consult Ltd. и Мениджър «Организационно консултиране и обучения», психолог, треньор – обучетел.

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата