• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Курс за БРОКЕРИ, Първо ниво, Първа сесия, гр. Бургас

  Дата на провеждане: 
  04.04.2014 09:00 to 06.04.2014 18:00

  Центърът за професионално обучение към Национално сдружение Недвижими имоти
  организира
  Квалификационен курс за базови компетентности по професия Брокер
  специалност Недвижими имоти

   ЗА КОГО Е ПРЕДНАЗНАЧЕНО ОБУЧЕНИЕТО?

  Учебната програма е насочена към брокери с практически опит по-кратък от три години, както и за всички останали, които имат нужда от повече теоретични знания. Програмата има и подготвителен характер за бъдещо валидиране на знания за получаване на държавно свидетелство за трета квалификационна степен по професия „Брокер“ специалност „Недвижими имоти“.

  КАКВО ВКЛЮЧВА ПРОГРАМАТА ?
  - Въвеждане в професията
  - Търговски умения и пазарни практики
  - Психология на преговорите
  - Изграждане технически и презентационни умения
  - Правни аспекти на Недвижимата собственост ;
  - Работа с кадастър
  - Имотен регистър
  - Работа с договори и документи
  - Практически знания за проверка и обслужване на сделките в съответните институции
  - Управление на Недвижимата собственост
  - Икономически основи на сделките с недвижими имоти
  - Оценки на недвижими имоти
  - Фотография за брокери

  КАКЪВ ИЗПИТ СЕ ПОЛАГА? Обучителният курс е с общ хорариум 70 уч. ч., завършва с полагане на теоретичен и практически изпит за придобиване на квалификация по част от професията.

  КАКВА ДИПЛОМА СЕ ПОЛУЧАВА?
  Сертификатът, който се издава е държавно Удостоверение за професионално обучение  - образец 3 - 37, от Наредба 4/ 2003 за документите в системата на народната просвета.

  КАКВИ СА ПРЕПОДАВАТЕЛИТЕ? Курсът се провежда от преподавателски екип от университетски лектори, адвокати, геодезисти, практици с над 15 години професионален стаж

  КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕТО? Обучението се провежда в три сесии с периоди: 4 – 6 април; 11 – 13 април и 25 – 27 април 2014 г.

  КОГА СЕ ПРОВЕЖДА ИЗПИТА?  Дата 27 април 2014 г.

  КЪДЕ СЕ ПРОВЕЖДА КУРСА? гр. Бургас , ул. "Славянска" 29 , учебна зала на "Диалог 359"

  КАКВА Е ТАКСАТА ЗА УЧАСТИЕ? Плащането може да извършите по сметката на Сдружението в Първа Инвестиционна банка:
  IBAN : BG 26 FINV915010BGN00P35 , банков код: FINVBGSF
  290 лв. с вкл. ДДС за членове на НСНИ
  390 лв. с вкл. ДДС за нечленове на НСНИ

   

  Адрес: 
  29 улица „Славянска“
  БургасБургас 8000

  Partners

  About NSNI

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата