• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ ЗА БРОКЕРИ

  ПРОГРАМА ПРЕДСТОЯЩО ОБУЧЕНИЕ ВЪВ ВАРНА  27.05 - 19.06.2016

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА ВАРНА

  ПРОГРАМА ЗА ТЕКУЩО ОБУЧЕНИЕ В СОФИЯ 10.06 - 09.07.2016

  ПРЕПОДАВАТЕЛИ ЗА СОФИЯ

  ЦЕНИ ЗА ЦЯЛАТА СТРАНА

   

  НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

  ОСНОВНИ МОДУЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО – 88 часа с включен изпит

   

  МОДУЛ 1 - ГЛОБАЛНИ АСПЕКТИ НА ПРОФЕСИЯТА "БРОКЕР НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ" – 2 уч.часа 

  КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ

  ИМОТЪТ КАТО ИНВЕСТИЦИОНЕН ИНСТРУМЕНТ

  МЕСТНИ И МЕЖДУНАРОДНИ ПАЗАРИ

  ПРОФЕСИОНАЛНИ СТРУКТУРИ

  ПРОФИЛ НА ПРОФЕСИОНАЛНИЯ ПОСРЕДНИК ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АГЕНТИТЕ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  ЕТИЧНИ НОРМИ

   

  МОДУЛ 2 - ПСИХОЛОГИЯ НА БИЗНЕСА – 6 уч. часа

  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ

  ПСИХОЛОГИЯ НА СДЕЛКАТА ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА СТРАНИТЕ В ЕДНА СДЕЛКА

  ПСИХОЛОГИЯ И ПОВЕДЕНИЕ НА ПОСРЕДНИКА

  ПРОФЕСИОНАЛНИ УМЕНИЯ И ПОДХОДИ

   

  МОДУЛ 3 - ИКОНОМИЧЕСКИ АСПЕКТИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ – 4 уч.часа

  КРЕДИТ - 3 ТОЧКИ

  ИКОНОМИЧЕСКИ ОСНОВИ НА НЕДВИЖИМИТЕ ИМОТИ

  КАТЕГОРИИ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ И СПЕЦИФИКА НА ИНВЕСТИЦИИТЕ В ТЯХ

   

  МОДУЛ 4 - ОЦЕНЯВАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ - 4 уч.часа

  КРЕДИТ - 2 ТОЧКИ

  ТЕОРИЯ ЗА ПАРИТЕ ВЪВ ВРЕМЕТО

  ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ ПРИ ОЦЕНЯВАНЕТО НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

  МЕТОДИ И ПОДХОДИ

   

  МОДУЛ 5 - ПРАВНИ АСПЕКТИ ПРИ СДЕЛКИТЕ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 16 уч.часа

  КРЕДИТ - 12 ТОЧКИ

  СЪЩНОСТ НА НЕДВИЖИМАТА СОБСТВЕНОСТ ОТ ПРАВНА ГЛЕДНА ТОЧКА

  ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА

  ЗАКОН ЗА НАСЛЕДСТВОТО

  ЗАКОН ЗА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ДОГОВОРИТЕ

  ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ, ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

  ПРОДАЖБА, ЗАМЯНА, ДАРЕНИЕ ЗАВЕЩАНИЕ

  АЛИАТОРНИ ДОГОВОРИ, ОТСТЪПЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА / ПОЛЗВАНЕ, ЗА СТРОЕЖ, ЗА ПРЕМИНАВАНЕ

  НАЕМАНЕ И ОТДАВАНЕ

  РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ

  ПРОВЕРКА ЗА ТЕЖЕСТИ, ПРАВЕН СТАТУТ

  ДЕЙНОСТИ СВЪРЗАНИ С НОТАРИУС И АГЕНЦИЯ ПО ВПИСВАНИЯТА

   

  МОДУЛ 6 - КРЕДИТИРАНЕ ПРИ СДЕЛКИ С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 2 уч. часа

  КРЕДИТ - 1 ТОЧКА

  В сътрудничество с банкова институция

   

  МОДУЛ 7 - ГРАДОУСТРОЙСТВО – Технически аспекти ЗЕМЯ - 8 уч. часа 

  КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ

  КАДАСТЪР, РЕГУЛАЦИЯ, ЕЛЕМЕНТИ, КАРТИ, ПАРАМЕТРИ

  ДЕФИНИРАНЕ НА ПОНЯТИЯ / ТЕРМИНОЛОГИЯ /

  ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ

  РАЗЧИТАНЕ НА КАДАСТРАЛНИ КАРТИ, СКИЦИ, СХЕМИ

  ПАРАМЕТРИ НА ЗАСТРОЯВАНЕ

   

  МОДУЛ 8 - ГРАДОУСТРОЙСТВО – Технически аспекти СГРАДИ - 8 уч. часа

  КРЕДИТ - 5 ТОЧКИ

  ОСНОВНИ КОНСТРУКТИВНИ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ НА СГРАДИ И ЧАСТИ ОТ ТЯХ

  ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КВАДРАТУРИ 

  ДЕФИНИРАНЕ НА ТЪРГОВСКИ ПОНЯТИЯ

  ТЕХНИЧЕСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ, АКТОВЕ, УДОСТОВЕРЕНИЯ, СХЕМИ

   

  МОДУЛ 9 - ГРАДОУСТРОЙСТВО И СДЕЛКИ СЪС ЗЕМЯ, ПРАВНИ АСПЕКТИ – 8 уч. часа

  КРЕДИТ - 6 ТОЧКИ

  ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, НАРЕДБИ, ПРАВИЛНИЦИ

  ЗАКОН ЗА КАДАСТЪРА И ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР

  ПОКУПКО-ПРОДАЖБА НА ПОЗЕМЛЕНИ ИМОТИ С РАЗЛИЧЕН СТАТУТ И ИМОТИ В СТРОЕЖ

  РАБОТА С ДОГОВОРИ И ДОКУМЕНТИ, СКИЦИ, ПЛАНОВЕ

   

  МОДУЛ 10 - ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ - 6 часа

  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ

  ПОНЯТИЕ, КАТЕГОРИИ, ОСОБЕНОСТИ

  СКИЦИ, ПЛАНОВЕ, ДОКУМЕНТИ ЗА ЛЕГИТИМАЦИЯ НА СОБСТВЕНОСТ

  КОМАСАЦИЯ И КОМУНИКАЦИЯ ПРИ ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ

  ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ, ЕТАПИ, ИНСТИТУЦИИ, ДОКУМЕНТИ, НАТУРА 2000

  РЕСТИТУЦИЯ, ТКЗС

  ГОРИ И ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ, ИЗСИЧАНЕ НА ГОРИСТИ МЕСТНОСТИ - ОСОБЕНОСИ

   

  МОДУЛ 11 - БИЗНЕС ПРЕГОВОРИ – 8 уч. часа

  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ

  БИЗНЕС ЕТИКЕТ И СЕБЕПРЕДСТАВЯНЕ

  СЪЩНОСТ И ЦЕЛИ НА БИЗНЕС ПРЕГОВОРИТЕ

  ОСНОВНИ ТЕХНИКИ, ВЪЗПРИЯНИЯ, ИЗРАЗЯВАНЕ

  КОГАТО ПОСРЕДНИКЪТ ПРЕДСТАВЛЯВА ЕДНАТА ИЛИ ДВЕТЕ СТРАНИ В СДЕЛКА

  МЕДИАЦИЯ И ПОСРЕДНИЧЕСТВО

  ЕКСКЛУЗИВНИ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КЛИЕНТ И ПОСРЕДНИК

  КАК ДА ПРИВЛИЧАМЕ КЛИЕНТИ ЧРЕЗ ПРЕГОВОРИ

  СПОДЕЛЯНЕ НА БИЗНЕС

   

  МОДУЛ 12 - МАРКЕТИНГ И РЕКЛАМА В БИЗНЕСА С НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 8 уч.ч. 

  КРЕДИТ - 4 ТОЧКИ

  СЪЩНОСТ, ЦЕЛИ, СТРАТЕГИЯ

  ИЗТОЧНИЦИ ЗА РЕКЛАМА И МАРКЕТИРАНЕ

  РЕКЛАМНИ И МАРКЕТИГОВИ ПОДХОДИ

  ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ

  ПРИВЛИЧАНЕ НА КЛИЕНТИ ЧРЕЗ МАРКЕТИНГОВИ ПОДХОДИ

   

  МОДУЛ 13 - ФОТОГРАФИЯ ЗА АГЕНТИ И БРОКЕРИ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ – 4 уч.ч. 

  КРЕДИТ - 1 ТОЧКА

  СНИМАНЕ НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ ЗА ТЪРГОВСКИ ЦЕЛИ

   

  ВАЛИДИРАНЕ НА ЗНАНИЯ - 4 часа - ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

  ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ПРОФЕСИЯ

  ИЗПИТ ЗА ПОЛУЧАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ВЛАДЕЕНЕ НА ЧАСТ ОТ ПРОФЕСИЯ

   

  ЗА РЕГИСТРАЦИЯ  И ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:

  Директор ЦПО - Стефана Кафтанджиева

  02/980 14 70, 02/988 68 90

  e-mail: education@nsni.bg 

   

  ПЛАЩАНЕ ПО БАНКОВ ПЪТ

  Банка: Първа инвестиционна банка АД

  IBAN: BG 26 FINV 9150 10 BG N00P 35 - левова сметка

  BIC: FINVBGSF

  Бенефициент: НСНИ

  Основание за плащане: Обучение за брокери - / датата на курса /

  Стратегически партньори на НСНИ:

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  •  office@nsni.bg 
  •  02/988 68 90
  •  02/980 14 70
  •  0700 10 805
  •  София, бул. "Патриарх Евтимий" 36А

  Виж на картата