• +359 2 988 68 90  
  • БГ
  • EN

   

  You are here

  Регионални структури

  РС - София

  Регионално подразделение на НСНИ
  София и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Шумен

  Регионална структура на НСНИ
  Шумен и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Варна

  Регионална структура на НСНИ
  Варна и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Бургас

  Регионална структура на НСНИ
  Бургас и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

   

  РС - Стара Загора

  Регионална структура на НСНИ
  Стара Загора и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Плевен

  Регионална структура на НСНИ
  Плевен и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Пловдив

  Регионална структура на НСНИ
  Пловдив и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - В.Търново

  Регионална структура на НСНИ
  Велико Търново и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

   

  РС - Видин

  Регионална структура на НСНИ
  Видин и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Враца

  Регионална структура на НСНИ
  Враца и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Добрич

  Регионална структура на НСНИ
  Добрич и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

  РС - Перник

  Регионална структура на НСНИ
  Перник и региона

  За повече информация натиснете ТУК.

   

  НСНИ има изградени 12 Регионални структури (РС) на територията на Република България за изпълнение на целите, програмата и задачите на Сдружението в съответните райони на страната.За да се създаде Регионална структура трябва в региона да има поне пет фирми, членове на НСНИ. НСНИ може да има само по една регионална структура в едно населено място. Членовете на НСНИ, регистрирани със седалище и адрес в съответния регион са членовете на Регионалната структура. Органи на Регионалната структура са Регионалното събрание и Регионален Управителен Съвет (РУС).

  Регионалното събрание се състои от всички членове на НСНИ от съответния регион. То взема решение за избирането на Регионален Управителен Съвет и Председател на РС. Свиква се най-малко един път годишно и е законно, ако присъстват повече от половината членове на структурата. Регионалният Управителен Съвет и Председателят на РС на НСНИ привеждат в изпълнение целите, програмата и задачите на НСНИ, както и решенията на Управителния съвет на НСНИ в съответния регион. Има задължението да свиква Регионално събрание най-малко веднъж годишно и да отчита дейността си пред УС на НСНИ. Дават препоръка за всяка нова кандидатура от съответния регион за членство в НСНИ. Председателят на РУС представлява Структурата и НСНИ пред всички физически и юридически лица от съответния регион и се отчита за дейността си пред РУС, РС и УС на НСНИ.

  Членовете на НСНИ са фирми, занимаващи се с извършването на услуги в сферата на недвижимите имоти. Те са част от национална браншова организация с утвърден авторитет в страната и в международен план. НСНИ представлява техните интереси пред обществени институции, браншови, професионални и други организации. Членовете на организацията прилагат в своята работа утвърден от Общото събрание Етичен кодекс, съобразен с принципите на Европейския стандарт за посреднически услуги в сферата на недвижимите имоти БДС EN 15733, международните етични правила на International Ethical Standard Coalition и българското законодателство, и се стремят към професионализъм и коректност. 

  Стани член на НСНИ

  Become A Partner

  За НСНИ

  НAЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НЕДВИЖИМИ ИМОТИ обединява брокери и агенти за недвижими имоти, които искат да упражняват по легален и професионален начин своята професия. НСНИ представлява техните интереси пред обществото, институциите, потребителите и бранша.

  Свържете се с нас

  Виж на картата