Строителният сектор в България е в подем през първото полугодие