Силен интерес към сделки с имоти по морето и в София