По искане на Брюксел забраната за покупка на земя от чужденци ще бъде отменена